Pakiet dwóch e-booków: Advanced Legal English for Polish Purposes oraz Infographic Legal English

99,00 

Kupując nasz produkt w świątecznej promocji w dniach 17-27 grudnia 2023 r., dostajesz dwa e-booki dla siebie i dwa e-booki na prezent. Za 99 zł dostęp do e-booków uzyskujesz zarówno Ty, jak i jedna inna wskazana przez Ciebie osoba. Po dokonanym zakupie Ty otrzymasz dostęp od razu, a dla drugiej, wskazanej przez Ciebie osoby, przygotujemy pdfa z instrukcją, jak ma odebrać prezent od Ciebie. Dane tej osoby (imię, nazwisko, email) możesz nam podać w formularzu zamówienia w okienku Informacje dodatkowe lub w odpowiedzi na maila potwierdzającego realizację zamówienia.

Kategoria:
Opis
„Advanced Legal English for Polish Purposes” to podręcznik do nauki prawniczego języka angielskiego skierowany do polskich prawników i studentów prawa, a także do tłumaczy prawniczych i osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Jako źródła terminologii wykorzystuje autentyczne amerykańskie, brytyjskie i unijne przepisy prawa. Wszystkie teksty i ćwiczenia są dobrane tak, aby treści, których można się z nich nauczyć, były przydatne w polskiej rzeczywistości, do celów tłumaczenia polskich terminów prawniczych i wyjaśniania polskiego prawa w języku angielskim. Cała zawartość podręcznika została sprawdzona w praktyce na zajęciach prowadzonych przez autorkę, co pozwoliło dostosować podręcznik do rzeczywistych oczekiwań wyżej wymienionych grup zawodowych.

 

„Infographic Legal English” to książka zawierająca 300 infografik do szybkiej nauki prawniczego angielskiego. Oferuje możliwość nauczenia się ponad 1000 angielskich słów i wyrażeń przydatnych dla prawnika i tłumacza prawniczego w zróżnicowanej graficznie formie idealnej dla wzrokowców. Wykorzystana w niej terminologia to fundamenty Legal English – słówka te są niezmiernie przydatne do rozumienia angielskich tekstów prawniczych, pisania po angielsku umów, maili czy opinii, a także do wykonywania tłumaczeń prawniczych czy prowadzenia rozmów z anglojęzycznymi klientami.

 

Chcesz umieć samodzielnie pisać po angielsku teksty prawnicze z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii? A może już to robisz, ale potrzebujesz większej swobody w posługiwaniu się prawniczym angielskim? TO KSIĄŻKI DLA CIEBIE! Chcesz umieć wyjaśniać anglojęzycznemu klientowi zawiłości polskiego prawa? A może już to robisz, ale potrzebujesz większej swobody w ustalaniu podobieństw i różnic pomiędzy prawem polskim a prawem krajów anglojęzycznych? TO KSIĄŻKI DLA CIEBIE! Chcesz umieć tłumaczyć specjalistyczne teksty prawnicze? A może już to robisz, ale potrzebujesz większej swobody w szybkim odnajdywaniu polskich i angielskich odpowiedników w swojej głowie, zamiast w słownikach? TO KSIĄŻKI DLA CIEBIE!

 

O autorce:

Anna Młodawska, LL.M. – właścicielka specjalistycznej szkoły prawniczego angielskiego Transkrypt – Legal English Expert (założonej w 2006 r.), absolwentka filologii angielskiej UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie, tłumaczka przysięgła języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem, lektorka Legal English z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu prawniczego angielskiego we własnej szkole i warszawskich kancelariach oraz 5-letnim doświadczeniem jako wykładowca przekładu prawniczego w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” i „Infographic Legal English” oraz licznych kursów i materiałów do nauki języka angielskiego, aktualnie mieszka w Toronto w Kanadzie i prowadzi swój biznes online.

 

Spis treści książki „Advanced Legal English for Polish Purposes”:

 1. Servitudes (Służebności)
 2. Lease (Najem i dzierżawa)
 3. Mortgage (Hipoteka)
 4. Natural Persons, Ownership and Obligations (Osoby fizyczne, własność i zobowiązania)
 5. Donations (Darowizny)
 6. Inheritance Law (Prawo spadkowe)
 7. BDMs (Births, Deaths, Marriages) (Akty stanu cywilnego, prawo rodzinne)
 8. Representation (Przedstawicielstwo)
 9. Company Law – Company Formation (Tworzenie spółek)
 10. Company Law – General Meetings (Walne zgromadzenia i zgromadzenia współników)
 11. Company Law – Bankruptcy (Upadłość)
 12. Competition Law (Prawo konkurencji)
 13. Civil Procedure (Postępowanie cywilne)
 14. Legalese (Tradycyjny język prawniczy)
 15. Self-assessment Tests (Testy sprawdzające)

 

Liczba stron: 416, format: pdf zabezpieczony znakiem wodnym

 

Spis treści książki „Infographic Legal English”:

 1. TWINS (dwa angielskie odpowiedniki jednego polskiego specjalistycznego terminu np. należyta staranność x2, protokolant x2, oświadczenie woli x2, sprzeczny z dobrymi obyczajami x2, prawo rzeczowe x2)
 2. TRIPLETS (trzy angielskie odpowiedniki jednego polskiego specjalistycznego terminu np. zwołać zgromadzenie x3, wartość nominalna x3, potrącić x3, sporządzić x3, ustawa x3)
 3. QUADRUPLETS (cztery angielskie odpowiedniki jednego polskiego specjalistycznego terminu np. niezwłocznie x4, przestrzegać x4, nieważny x4, ruchomość x4, umowa sprzedaży x4)
 4. QUINTUPLETS (pięć angielskich odpowiedników jednego polskiego specjalistycznego terminu np. pozew x5, przedawnienie x5, umowa adhezyjna x5, załącznik x5, założyć spółkę x5)
 5. PARTIES TO (strony określonego stosunku prawnego np. zastawu, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane, franczyzy, indosu)
 6. OPPOSITES (przeciwieństwa np. prawo materialne vs. prawo procesowe, oddalić vs. odrzucić, komandytariusz vs. komplementariusz)
 7. WORD BUILDING (słowotwórstwo np. dług, dłużnik, zadłużony, zadłużenie, dopuścić, dopuszczenie, dopuszczalność, niedopuszczalność, dopuszczalny, niedopuszczalny)
 8. SUBTYPES (podgrupy określonej kategorii np. rodzaje zniesławienia, rodzaje dziedziczenia, rodzaje spółek)
 9. COMMON MISTAKES (często popełniane błędy np. różnica pomiędzy counterpart a counterparty, różnica pomiędzy expertise a expert opinion, różnica pomiędzy judicial a juridical)
 10. USEFUL TERMS (inne przydatne terminy prawnicze np. przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, powoływać się na nieznajomość prawa, zwany dalej, bez zbędnej zwłoki)

 

Liczba stron: 352, format: pdf zabezpieczony znakiem wodnym